Chất nào chỉ chứa liên kết đơn: 

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

N2 chứa liên kết ba; CO2 chứa 2 liên kết đôi; O2 chứa một liên kết đôi.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...