Chất lượng nguồn lao động của nước ta được nâng lên nhờ :

A.

Việc đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

B.

Việc tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước phát triển.

C.

Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

D.

Tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...