Chất lượng lao động ngày càng nâng cao chủ yếu là nhờ

A.

số lượng lao động làm việc trong các công ty liên doanh tăng lên.

B.

thành tựu trong việc phát triển giáo dục, y tế, văn hoá.

C.

mở thêm nhiều trung tâm lao động hướng nghiệp.

D.

phát triển công nghiệp và dịch vụ

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...