Chất lượng cuộc sống là:

A.

Khái niệm phản ánh độ được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người về vật chất, tinh thần và chất lương môi trường.

B.

Sự phản ánh tuổi thọ trung bình của dân cư

C.

Sự phản ánh mức độ học vấn của người dân

D.

Sự phản ánh mức dộ sống của người dân

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...