Chất lòng hòa tan được xenlulozơ là 

A.

Bezen

B.

Ete

C.

Nước Svayde

D.

Entanol

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nước Svayde

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...