Chất lòng hòa tan được xenlulozơ là 

A.

Bezen

B.

Ete

C.

Nước Svayde

D.

Entanol

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nước Svayde

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...