Chất lỏng boocđo là hỗn hợp đồng (II) sunfat và vôi tôi trong nước theo một tỉ lệ nhất định, chất lỏng này phải hơi có tính kiềm (vì nếu đồng (II) sunfat dư sẽ thấm vào mô thực vật gây hại lớn cho cây). Boocđo là một chất diệt nấm cho cây rất có hiệu quả nên được các nhà làm vườn ưa dùng, hơn nữa việc pha chế nó cũng rất đơn giản. Để phát hiện đồng (II) sunfat dư nhanh, có thể dùng phản ứng hóa học nào sau đây?

A.

Glixerol tác dụng với đồng (II) sunfat trong môi trường kiềm.

B.

Sắt tác dụng với đồng (II) sunfat.

C.

Amoniac tác dụng với đồng (II) sunfat.

D.

Bạc tác dụng với đồng (II) sunfat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sắt tác dụng với đồng (II) sunfat.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...