Chất kim loại nào sau đây hấp thụ tia X nhiều nhất ?

A.

Pb82.

B.

Al81.

C.

Na11.

D.

Cu29.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pb82.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...