Chất kim loại nào sau đây hấp thụ tia X nhiều nhất ?

A.

Pb82.

B.

Al81.

C.

Na11.

D.

Cu29.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pb82.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...