Chất không tham gia phản ứng thủy phân

A.

fructozo

B.

saccarozo

C.

tinh bột

D.

xenlulozo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...