Chất không tham gia phản ứng thủy phân

A.

fructozo

B.

saccarozo

C.

tinh bột

D.

xenlulozo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...