Chất không tan trong nước lạnh là:

A.

Glucozơ.

B.

Tinh bột.

C.

Saccarozơ

D.

Fructozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tinh bột.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...