Chất không tan trong nước lạnh là:

A.

Glucozơ.

B.

Tinh bột.

C.

Saccarozơ

D.

Fructozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tinh bột.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...