Chất không lưỡng tính là

A.

NaHCO3

B.

AlCl3

C.

AlCl2

D.

Al(OH)3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...