Chất không lưỡng tính là

A.

NaHCO3

B.

AlCl3

C.

AlCl2

D.

Al(OH)3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...