Chất không có tính lưỡng tính là:

A.

NaHCO3.

B.

AlCl3

C.

Al2O3

D.

Al(OH)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AlCl3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...