Chất không có tính lưỡng tính

A.

Al2O3

B.

Al(OH)3

C.

Al2(SO4)3

D.

NaHCO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...