Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A.

Propen.

B.

Isopren.

C.

Toluen.

D.

Stiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Toluen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...