Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A.

Propen.

B.

Isopren.

C.

Toluen.

D.

Stiren.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Toluen.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...