Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng giải phóng Ag là

A.

axit axetic 

B.

glucozo

C.

axit fomic

D.

fomanđehit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lý thuyết

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...