Chất khí màu xanh nhạt, có mùi đặc trưng là :

A. Cl2.
B. SO2.
C. O3.
D. H2S.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...