Chất kháng sinh có nguồn gốc chủ yếu từ vi sinh vật nào sau đây?

A.

Tảo.

B.

Nấm nhày.

C.

Xạ khuẩn.

D.

Động vật nguyên sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...