Chất hữu cơ X có CTPT là C8H8O2. Đun nóng X trong NaOH thu được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.

5

B.

2

C.

3

D.

4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...