Chất hữu cơ X có CTPT là C8H8O2. Đun nóng X trong NaOH thu được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.

5

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4. Các CTCT phù hợp là: HCOOC6H4CH3, ( nhóm -CH3 ở vị trí o, m, p so với nhóm -OH); CH3COOC6H5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...