Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH  2Z + Y. 

Để oxi hóa hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là:

A.

118 đvC. 

B.

44 đvC. 

C.

82 đvC. 

D.

58 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

58 đvC.

Từ tỉ lệ phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH  2Z + Y

 X (có Δ = 2) là este no 2 chức của cùng 1 axit cacboxylic đơn chức, no và 1 ancol.

Mặt khác do nCuO = 2nY = 2nT  Y là ancol 2 chức.

Mà X có 4 cacbon  Y có 2 cacbon.

 Y: C2H4(OH)2  T: (CHO)2  MT = 58 (đvC).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...