Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là:

A.

CH3COOC(CH3)=CH2.

B.

HCOOC(CH3)=CHCH3.

C.

HCOOCH2CH=CHCH3.

D.

HCOOCH=CHCH2CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

HCOOC(CH3)=CHCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...