Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH3COOC6H4OH. Khi đun nóng, a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch?

A.

a mol.

B.

4a mol.

C.

3a mol. 

D.

2a mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

          a mol                  3a mol

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...