Chất hữu cơ nào sau đây là thể lỏng ở điều kiện thường?

A.

CH3Cl.

B.

CH3OH.

C.

CH3OCH3.

D.

CH3NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...