Chất hữu cơ nào sau đây là thể lỏng ở điều kiện thường?

A.

CH3Cl.

B.

CH3OH.

C.

CH3OCH3.

D.

CH3NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3OH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...