Chất HOCH2-OH có tác dụng với dung dịch NaOH không? Nếu có thì tạo ra sản phẩm hữu cơ nào:

A.

Không phản ứng.

B.

Có phản ứng tạo ra NaOCH2-OH.

C.

Có phản ứng tạo ra HOCH2-ONa.

D.

Có phản ứng tạo ra NaOCH2-ONa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Có phản ứng tạo ra NaOCH2-OH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...