Chất điểm dao động điều hòa với phương trình img1 Chiều dài quỹ đạo dao động của chất điểm là:

A.

10 cm.

B.

 40 cm.

C.

0,2 m.

D.

 20 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Chiều dài của quỹ đạo L = 2A = 0,2 m.  

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...