Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

A.

CH3OH.

B.

CH3COOH.      

C.

HCOOCH3

D.

CH2=CH-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH2=CH-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...