Chất có thể trùng hợp tạo ra polime là

A.

CH3OH.

B.

CH3COOH.      

C.

HCOOCH3

D.

CH2=CH-COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH2=CH-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...