Chất có CTPT C3H9N có tất cả bao nhiêu đồng phân amin?

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...