Chất CH3-CH2- có tên là gì?

A.

Etanal.

B.

Etan-1-al.

C.

Propanal.

D.

Propan-1-al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Propanal.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...