Chất béo là:

A.

hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N.

B.

trieste của glixerol và axit béo.

C.

là este của axit béo và ancol đa chức. 

D.

trieste của glixerol và axit hữu cơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...