Chất béo là:

A.

hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N.

B.

trieste của glixerol và axit béo.

C.

là este của axit béo và ancol đa chức. 

D.

trieste của glixerol và axit hữu cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

trieste của glixerol và axit béo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...