Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở các vùng nào của nước ta?

A.

Trung du Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

B.

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

C.

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...