CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ

A.

CH3COOCH=CH2

B.

C2H2.

C.

C2H5OH

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3COOCH=CH2; C2H2; C2H5OH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...