(CĐ 2014) : Cho các khối lượng : hạt nhân $_{17}^{37}Cl$; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u ; 1,0087u ; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $_{17}^{37}Cl$ (tính bằng MeV/nuclôn) là

A. 8,2532.
B. 9,2782.
C. 8,5975.
D. 7,3680.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...