(CĐ-2013): Hạt nhân $_{17}^{35}Cl$ có

A. 17 nơtron.
B. 35 nơtron.
C. 35 nuclôn.
D. 18 prôtôn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...