(CĐ -2012): Hai hạt nhân $_{1}^{3}T$ và $_{2}^{3}He$ có cùng

A. số nơtron.
B. số nuclôn.
C. điện tích.
D. số prôtôn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...