(CĐ – 2014) : Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử $_{55}^{137}Cs$ lần lượt là

A. 55 và 82
B. 82 và 55
C. 55 và 137
D. 82 và 137
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...