Cây xương rồng mọc trên sa mạc có thân mọng nước, lá biến thành gai, rễ ăn nông. Đó là những đặc điểm thích nghi với môi trường:

A.

ít sinh vật khác sinh sống.

B.

sa mạc rộng lớn dễ bị các sinh vật khác phá hủy tấn công.

C.

ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng.

D.

ít sinh vật khác sinh sống hoặc sa mạc rộng lớn dễ bị các sinh vật khác phá hủy tấn công hay ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...