Cây xương rồng mọc trên sa mạc có thân mọng nước, lá biến thành gai, rễ ăn nông. Đó là những đặc điểm thích nghi với môi trường:

A.

ít sinh vật khác sinh sống.

B.

sa mạc rộng lớn dễ bị các sinh vật khác phá hủy tấn công.

C.

ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng.

D.

ít sinh vật khác sinh sống hoặc sa mạc rộng lớn dễ bị các sinh vật khác phá hủy tấn công hay ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, khí hậu khô nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...