Cây ưa sáng nhưng ưa ẩm có phiến lá:

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

C.

hẹp, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, bản lá rộng, mô giậu phát triển.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...