Cây ưa sáng nhưng ưa ẩm có phiến lá:

A.

dày, mô giậu phát triển.

B.

mỏng, mô giậu kém phát triển.

C.

hẹp, mô giậu phát triển.

D.

mỏng, bản lá rộng, mô giậu phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hẹp, mô giậu phát triển.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...