Cây tứ bội AAaa giảm phân cho các giao tử có sức sống bình thường, song cây tam nhiễm (2n +1). Aaa giảm phân chỉ các giao tử đơn bội có sức sống. Phép lai giữa hai cây nói trên cho tỷ lệ kiểu hình lặn chiếm:  

A.

1/6

B.

2/6

C.

2/9

D.

1/9

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cây AAaa cho giao tử: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa.

Cây Aaa cho giao tử: 1/3A : 2/3a.

P: AAaa x Aaa => F1 có KH lặn: aaa = 1/6 x 2/3 = 1/9.

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...