Cây trồng ở nước ta đa dạng, đặc biệt là phát triển tập đoàn cây trồng vụ đông đặc sắc tập trung ở vùng nào?

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Đồng bằng sông Hồng.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Vùng Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đồng bằng sông Hồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...