Cây trồng ở giai đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ?

A.

cây non.

B.

sắp nở hoa.

C.

nở hoa.

D.

nảy mầm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nảy mầm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...