Cây tầm gửi sống trên thân cây bưởi thể hiện mối quan hệ:

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

nửa kí sinh.

D.

cộng sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nửa kí sinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...