Cây tầm gửi sống trên thân cây bưởi thể hiện mối quan hệ:

A.

hợp tác.

B.

hội sinh.

C.

nửa kí sinh.

D.

cộng sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...